Com preparar els arxius necessaris per a ser importats pel RouteGadget

Versió PDF

1. Mapa d'orientació - Normalment el tindreu a l'Ocad, llavors l'heu d'exportar com a JPG


--->

L'autor del programa recomana que el mapa estigui a uns 150 ppp (dpi).

2. Circuits - També els tindreu a l'Ocad

Obriu l'arxiu dels circuits i ...

Amb l'Ocad 9 exporteu els circuits com XML:

 

Amb l'Ocad 8 exporteu els circuits fent els següents 3 passos:

Una vegada fets aquests 3 passos hauríeu de tenir 2 arxius un "xxx.dxf" i un "courses.txt".

 

3. Resultats SportIdent.

Aquí amb el programa d'SporIdent s'ha de crear un arxiu dels parcials en format .csv.

Bé doncs, després de tot això hauríeu de tenir els següents arxius: el_mapa.jpg, (Ocad9: Courses.xml),(Ocad 8: codis_controls.dxf, courses.txt) i resultats.csv (els noms no tenen per què ser aquests, però sí les extensions). Aquests arxius me'ls envieu (millor comprimits .zip o .rar) i jo ja els col·locaré al RouteGadget.

Als arxius anteriors cal afegir-ne un altra per poder situar els controls, és a dir, un màster amb la posició de tots els controls.

En resum, per anar bé m'hauríeu d'enviar, per exemple, els següents arxius:

- el_mapa.jpg
- recorreguts.xml
- resultats.csv
- master.jpg

La meva adreça és abledesma@wanadoo.es

Abel.